ພິທີເປີດງານ ແລະ ປ່ອຍປາລົງສູ່ອ່າງເກັບນໍ້າ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າຄານ 2 ເນື່ອງໃນວັນປ່ອຍປາ ແລະ ອະນຸລັກສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ.

ວັນທີ  15 ກໍລະກົດ 2017 ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າຄານ 2-3 ໄດ້ຈັດພິທີງານປ່ອຍປາ ເນື່ອງໃນວັນ ປ່ອຍປາ ແລະ ອະນຸລັກສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ ແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ:

ທ່ານ ບຸນໄຊ ມົວເຮີ ຮອງເຈົ້າເມືອງໆ ຊຽງເງີນ ພ້ອມຄະນະທີມາງານ ສູນກະສິກໍາ ເມືອງ ໄດ້ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມ.

ຫົວຂໍ້ຂ່າວສຳຄັນອື່ນ ກ່ຽວກັບ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ຄານ 2
ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ