ວັນທີ 18 ສີງຫາ 2017 ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າຄານ 2-3 ໄດ້ຈັດກິດຈະກໍາ ເຂື່ອນ ແລະ ໄດ້ອຸປະຖຳ, ສົ່ງເສີ້ມການປະກອບສ່ວນທຶນຮອນເຂົ້າໃນການ ນຳເອົາເຮືອຊ່ວງ ຂອງເມືອງ ຊຽງເງິນ ຈໍານວນ 2,000,000 ກີບ

  • ວັນທີ 18 ສີງຫາ 2017  ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າຄານ 2-3 ໄດ້ຈັດກິດຈະກໍາ ອະນາໄມຫ້ອງການ, ບ້ານພັກ ແລະ ການແຂ່ງຂັນກິລາເປຕັງ ຢູ່ທີ່ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າຄານ 3 ງານຄັ້ງນີ້ໄດ້ເຊີນ ທ່ານ ເຈົ້າເມືອງໆ ຊຽງເງີນ ເຂົ້າຮ່ວມຫລີ້ນກິລາ ແລະ ກິນເຂົ້າສາມັກຄີຮ່ວມກັບອ້າຍນ້ອງພະນັກງານພາຍໃນເຂື່ອນ ແລະ ໄດ້ອຸປະຖຳ, ສົ່ງເສີ້ມການປະກອບສ່ວນທຶນຮອນເຂົ້າໃນການ ນຳເອົາເຮືອຊ່ວງ ຂອງເມືອງ ຊຽງເງິນເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນຢູ່ຍື່ງຄານ ໃນວັນທີ 21 ສິງຫາ 2017 ທີ່ເມືອງມໍລະດົກໂລກ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຈໍານວນ 2,000,000 ກີບ .

ຫົວຂໍ້ຂ່າວສຳຄັນອື່ນ ກ່ຽວກັບ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ຄານ 2
ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ