ອຸປະຖໍາ, ສົ່ງເສີ້ມການປະກອບສ່ວນທຶນຮອນເຂົ້າໃນການນຳເອົາເຮືອຊ່ວງ ຂອງເມືອງ ຫຼວງພະບາງ ຈໍານວນ 4,000,000 ກີບ.

  • ວັນທີ 18 ສີງຫາ 2017  ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າຄານ 2-3 ໄດ້ອຸປະຖໍາ, ສົ່ງເສີ້ມການປະກອບສ່ວນທຶນຮອນເຂົ້າໃນການນຳເອົາເຮືອຊ່ວງ ຂອງເມືອງ ຫຼວງພະບາງ ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນຢູ່ຍື່ງຄານ ໃນວັນທີ 21 ສິງຫາ 2017 ທີ່ເມືອງມໍລະດົກໂລກ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຈໍານວນ 4,000,000 ກີບ.

ຫົວຂໍ້ຂ່າວສຳຄັນອື່ນ ກ່ຽວກັບ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ຄານ 2
ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ