ຂໍ້ມູນທາງດ້ານເຕັກນິກ ຂອງ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ຄານ 2

ຕົວເຂື່ອນ.

          ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຄານ 2 ອອກແບບ ໃນຮູບແບບ ອ່າງເກັບນໍ້າ ໂດຍ ການກໍ່ສ້າງຕົວເຂື່ອນ ຕັນສາຍນ້ຳຄານ ເຊີ່ງມີຮູບແບບໂຄງສ້າງ ຫີນຖົມ ສາບໜ້າດ້ວຍຄອນກຣີດ (CFRD Concrete Face Slap Rock fill Dam) ດ້ວຍຄວາມສູງ ຈາກ ຖານຮາກ ຫາ ສັນເຂື່ອນເທົ່າກັບ 136 m, ລວງຍາວສັນເຂື່ອນ 365 m, ລວງກວ້າງສັນເຂື່ອນ 10 m.

 

ປະຕູນ້ຳລົ້ນ.

ໂຄງສ້າງປະຕູນ້ຳລົ້ນ (Spillway Structure) ສ້າງຈາກ ຄອນກຣີດເສີມເຫຼັກ ມີຄວາມສູງ 75 m, ລວງຍາວ 348 m, ລວງກວ້າງ 201 m, ປະກອບດ້ວຍ ປະຕູລະບາຍນໍ້າແບບມູມໂຄ້ງ (Radial Gates) ຈໍານວນ 4 ປ່ອງ ແຕ່ລະປະຕູມີຂະໜາດ 13.5 x 20 m, ສາມາດລະບາຍນ້ຳໄດ້ທັງໝົດ 9,974 m3/s.

 

ເຮືອນຈັກ.

          ເຮືອນຈັກ ລວມມີ 8 ຊັ້ນ ແຕ່ລະຊົ້ນ ປະກອບດ້ວຍ ອຸປະກອນ ຄວບຄຸມ ແລະ ຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງກໍາເນິດໄຟຟ້າ 2 ໜ່ວຍ ມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງໜ່ວຍລະ 65 MW ລວມກຳລັງຕິດຕັ້ງທັງໝົດ 130 MW ສາມາດຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ ປີລະ 558 GWh. ແລະ ໝໍ້ແປງກໍາລັງ (Main Step-Up Transformers 11/115 kV)  ຈໍານວນ 2 ໜ່ວຍ ຂະໜາດ 90 MVA.

 

ລະບົບສາຍສົ່ງ 115 kV.

            ແຮງດັນໄຟຟ້າທີຈັກຜະລິດອອກແມ່ນ 11 kV ແລ້ວມາຍົກແຮງດັນຂື້ນເປັນ 115 kV ໂດຍຜ່ານ (Main Step-Up Transformers 11/115 kV) ສົ່ງຈ່າຍດ້ວຍລະບົບສາຍສົ່ງ 115 kV ຈໍານວນ 02 ວົງຈອນ ຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຄານ 2 ຫາ ສະຖານີຊຽງເງີນ.

 

ບາງ​ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ເຂື່ອນ:

ເຂື່ອນ.

ປະເພດ                                                                              Concrete Face Slap Rock fill Dam

ລວງສູງ                                                                              136 m

ລວງສູງທຽບໃສ່ລະດັບໜ້ານ້ຳທະເລ                                   480 masl

ລວງຍາວສັນເຂື່ອນ                                                             365 m

ລວງກວ້າງສັນເຂື່ອນ                                                           10 m

 

ອ່າງເກັບນ້ຳ.

ເນື້ອ​ທີ​ອ່າງ​ໂຕ່ງ:                                                                    5,167 km2

ຄວາມ​ສາມາດ​ກັກ​ເກັບ​ນ້ຳ:                                                   686.2 ລ້ານ m3

ຄວາມ​ສູງ​ຂອງ​ຕົວ​ເຂື່ອນ:                                                     136  m

ລະດັບ​ນ້ຳ​ສູງ​ສຸດປົກກະຕິ:                                                     475 m a s l

ລະດັບ​ນ້ຳທ້າຍ​ຈັກ​ຕໍ່າສຸດ:                                                     355.65 m a s l    

ຄວາມ​ສູງ​ຂອງ​ນ້ຳຕົກ:                                                          111   m

ປະລິມານ​ນ້ຳ​ໄຫຼ່​ຜ່ານ​ກົງຫັນ :                                               2 x 67  m3/sec

 

ເຄື່ອງຈັກ.

ຈຳນວນ                                                                                2 Unit

ກຳລັງຕິດຕັ້ງ                                                                        65 MW

ກຳລັງຕິດຕັ້ງທັງໝົດ                                                           130 MW

ຈຳນວນຮອບ                                                                        272 rpm

ຄວາມຖີ່                                                                                50 Hz

 

Main Transformer.

ຈຳນວນ                                                                                 2 Set

ເບື້ອງແຮງດັນສູງ                                                                   115 kV

ເບື້ອງແຮງດັນຕ່ຳ                                                                   11/115 kV

 

Turbine.

ປະເພດ                                                                                     Francis ແກນຕັ້ງ

ຈຳນວນ                                                                                     2 Set

 

ປະຕູນ້ຳລົ້ນ.

ປະເພດ                                                                                      Radial             

ຂະໜາດ                                                                                     4x13.5x20 m

ສາມາດລະບາຍນ້ຳ                                                                      9974 m3/s 

ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ