ບັນທຶກກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນຄັ້ງທີ 1/2016 ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ

2016-08-17
   

ຜົນການຈັດລະດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ຂອງ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ໂດຍ TRIS Rating ໃນວັນທີ 16 ສິງຫາ 2016.

2016-08-16
   

ແຈ້ງມະຕິກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຄັ້ງທີ 1/2016

2016-08-15
   

ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຄັ້ງທີ 1/2016

2016-07-29
   

ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ 3/2016

2016-07-28
   

ຜ-ຟຟລ ຮ່ວມຈັດງານ ວັນປ່ອຍປາ ແລະ ວັນອະນຸລັກສັດນ້ຳ - ສັດປ່າແຫ່ງຊາດ

2016-07-15
   

ແຈ້ງວັນປິດປຶ້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນ ເພື່ອກຳນົດສິດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ

2016-07-13
   

ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ 2/2016

2016-07-11
   

ຜ-ຟຟລ ຈັດພິທີ ປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ປ່ອຍປາ ປະຈໍາປີ 2016

2016-06-08
   

ການຈັດກິດຈະກຳປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ປ່ອຍປາ ທີ່ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຊອງ ຂອງ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ

2016-06-07
   

ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກີດໄຕມາດ 1 ສິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2016

2016-05-13
   

ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2015 ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ

2016-05-10
   

ບົດສະຫລຸບຜົນງານ 5 ປີ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ

2016-05-06
   

ທ່ານ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ຜ-ຟຟລ ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ໂອ້ລົມພະນັກງານ 3 ເຂື່ອນພາກໃຕ້

2016-05-04
   

ຜ-ຟຟລ ມອບທາງເຂົ້າໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ ສົມບູນເຊເສັດ

2016-05-04