ການແຂ່ງຂັນແຕ້ມຮູບ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ”

2017-04-25
   

ບັນທຶກກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2016 ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ

2017-04-21
   

ກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2016

2017-04-19
   

ບົດລາຍງານປະຈໍາປີ 2016 ຂອງບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ

2017-04-11
   

ແຈ້ງມະຕິກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2016

2017-04-07
   

ຜ-ຟຟລ ເຊັນ ສັນຍາວ່າດ້ວຍການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳສະນາ

2017-04-04
   

ພະນັກງານ ຜ-ຟຟລ ຮຽນຮູ້ ວຽກງານ ສ່ວຍສາອາກອນ

2017-03-30
   

ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2016

2017-03-21
   

ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 1/2017

2017-03-21
   

ຟຟລ ແລະ ຜ-ຟຟລ ເປັນເຈົ້າພາບການຝຶກອົບຮົມ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາເຂື່ອນ

2017-03-07
   

ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ 1/2017

2017-02-14
   

ເປີດໂຮງງານ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ແຫ່ງທຳອິດໃນ ສປປ ລາວ

2017-02-09
   

ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ “ຮັກນີ້ແດ່ພີ່ນ້ອງ”

2017-02-09
   

ບົດລາຍງານເບື້ອງຕົ້ນຂອງບໍລິສັດເຊຂະໝານ 3 ຈຳກັດ ກ່ຽວກັບການເປ່ເພຂອງທໍ່ສົ່ງນໍ້າຂອງໂຄງການເຊຂະໝານ 3 ຄັ້ງວັນທີ 17 ທັນວາ 2016.

2017-02-09
   

ຜູ້ບໍລິຫານ ບໍລິສັດ ອີດີແອວເຈັນ-ໂຊລ່າພາວເວີ້ ຈໍາກັດ ໄດ້ຕ້ອນຮັບຄະນະການນຳ, ........

2017-02-01